Πληροφορίες επικοινωνίας

Παρακαλούμε επιτρέψτε 24-48 ώρες για την απάντηση του αιτήματος σας.

Επαρχιακή οδός Αδάμαντα - Τρυπητής, 84801

tourlakiscar@gmail.com

+30 22870 22765

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ

Αδάμαντας, 84800, Μήλος, Έλλάδα

Κιν: +30 6977 19 13 08

tourlakiscar@gmail.com