ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον ένα ( 1 ) χρόνο και να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχει ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ το οποίο θα έχει σφραγίδα στον τύπο Α.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης συμβεί ατύχημα , ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει το κέντρο υγείας εάν χρειάζεται , την εταιρία μας και την τροχαία προκειμένου να συνταχθεί δελτίο συμβάντων. Σε περίπτωση ατυχήματος με ελαφρές υλικές ζημιές , ο οδηγός μπορεί κατά την κρίση του να αποφασίσει ότι είναι ασφαλές να συνεχίσει με το ίδιο όχημα ή να ζητήσει αντικατάσταση του. Σε περίπτωση που δεν επιληφθεί η τροχαία , ο οδηγός θα πρέπει να σημειώσει απαραίτητα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ήρθε σε επαφή, το ονοματεπώνυμο του οδηγού, το τηλέφωνό του και την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το άλλο αυτοκίνητο καθώς και να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες , στην συνέχεια πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρία μας διαθέτει αντίγραφο κλειδιού για κάθε όχημα . Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής δεν έχει στην κατοχή του το κλειδί του αυτοκινήτου , πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως έτσι ώστε να σας αποστείλουμε το εφεδρικό κλειδί. Το κόστος κατασκευής νέου κλειδιού επιβαρύνει αποκλειστικά των μισθωτή και είναι ανάλογο με την κατηγορία του αυτοκινήτου.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Τα καύσιμα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή και δεν πραγματοποιείτε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επιστραφεί από τον μισθωτή με περισσότερα καύσιμα από αυτά που είχε όταν ξεκίνησε η μίσθωση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΜΗΛΟΥ

Απαγορεύεται η απομάκρυνση του οχήματος από το νησί χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρίας μας.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης μια μέρα .κάθε επιπλέων ώρα θα επιβαρύνεται με 1/5 της κανονικής ημερήσιας τιμής.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα αλλαγής του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Βασική ασφάλιση: Στην τιμή ανά ημέρα που πληρώνετε για το αυτοκίνητο συμπεριλαμβάνεται η βασική ασφάλιση προς τρίτους , πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος χτυπήσει το αυτοκίνητο και είναι δικό του λάθος, θα καλύψει τις ζημιές. Από την άλλη πλευρά, εάν χτυπήσετε εσείς το αυτοκίνητο ή το συντρίψετε ή το γρατσουνίζετε με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να καλύψετε τις ζημιές.

Επιπλέον ασφάλιση: Το γραφείο μας προσφέρει επιπλέον ασφάλεια, CDW. Με την ασφάλιση αυτή ελαχιστοποιείτε το κόστος που θα πρέπει να πληρώσετε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Κατηγορία Α: Καταβάλλοντας 8 ευρώ επιπλέον την ημέρα, αν συμβεί κάτι, θα πρέπει να πληρώσετε έως και 400 ευρώ. Εάν το κόστος της ζημίας είναι μεγαλύτερο, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό.

Κατηγορία Β: Καταβάλλοντας 10 ευρώ επιπλέον ημερησίως, αν συμβεί κάτι , θα πρέπει να πληρώσετε έως και 600 ευρώ. Εάν το κόστος της ζημίας είναι μεγαλύτερο, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό

Κατηγορία Γ: Πληρώνοντας 15 ευρώ επιπλέον ημερησίως, αν συμβεί κάτι, θα πρέπει να πληρώσετε μέχρι 800 ευρώ. Εάν το κόστος της ζημίας είναι μεγαλύτερο, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό.

Αυτές οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν καλύπτουν ζημίες που προκαλούνται από παραβιάσεις των κανόνων κυκλοφορίας καθώς και ζημιές που προκαλούνται στους τροχούς, τα ελαστικά, τους καθρέφτες, τους υαλοκαθαριστήρες, το κάτω μέρος και το εσωτερικό. Εάν το όχημα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο , πρέπει να ενημερωθούμε άμεσα έτσι ώστε να προβούμε στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας και επισκευή ή αντικατάσταση του οχήματος ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης . Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση όλων των ζημιών , των εξόδων επισκευής και του χαμένου χρόνου ενοικίασης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των οχημάτων και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση κατάρρευσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα εξυπηρέτησης και μεταφοράς σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου της κόκκινης γραμμής.

Το όχημα θα αντικατασταθεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οχήματος. Ο μισθωτής είναι το μόνο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να οδηγεί το αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή. Η σύμβαση θα κηρυχθεί άκυρη και ο μισθωτής θα υποχρεωθεί να επιστρέψει αμέσως το αυτοκίνητο χωρίς να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, στην περίπτωση αυτή. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν κατ 'ανώτατο όριο 4 επιβάτες συν τον οδηγό.

Προστασία κλοπής

Υπάρχει επιπλέον προστασία για

  • 5 ευρώ την ημέρα για την κατηγορία Α
  • 7 ευρώ την ημέρα για την κατηγορία Β
  • 10 ευρώ ανά ημέρα για την κατηγορία Γ
ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων , όπου , ο χάρτης που ακολουθεί δηλώνει ότι βρίσκεστε εκτός ορίων . Στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Τα αυτοκίνητα κατηγορίας 4x4 επιτρέπεται να κυκλοφορούν και σε μη ασφαλτωμένο οδόστρωμα εφόσον βρίσκονται μέσα στα όρια του δρόμου , όπως ορίζει ο ακόλουθος χάρτης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ MOTO – ATV – BUGGY
  • Για scooter 50cc ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει απαραίτητα να έχει δίπλωμα τύπου Α ή Β
  • Για scooter 125cc ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει απαραίτητα να έχει δίπλωμα τύπου Α ή Α1
  • Για atv & buggy , ανεξαρτήτως κυβισμού ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει απαραίτητα να έχει δίπλωμα τύπου Β
ΑΣΦΑΛΕΙΑ MOTO – ATV – BUGGY

Όλα τα οχήματα περιλαμβάνουν την βασική ασφάλεια προς τρίτους.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε μεικτή ασφάλεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
  • -30 ή περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη , τότε επιστρέφεται σε αυτόν η προκαταβολή (τυχόν έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη)
  • -29 έως 15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη, τότε επιστρέφεται σε αυτόν το 50% της προκαταβολής (τυχόν έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη)
  • -14 ή λιγότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του πελάτη, τότε δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από την προκαταβολή στον πελάτη

Αυτόματη ακύρωση κράτησης για πληρωμή μέσω κατάθεσης εντός 3 ημερών σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παρουσιαστεί για να παραλάβει το αυτοκίνητο κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η εταιρεία θα ακυρώσει την κράτηση μετά από 3 ώρες. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή μία ημέρα ενοικίασης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αυτοκινήτου για το οποίο έχει γίνει κράτηση.

Τιμές & Προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Υπεύθυνος για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι το δικαστήριο της Σύρου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η επεξεργασία των στοιχείων που παρέχονται από τον Πελάτη αφορά μόνο στις απαραίτητες για την κράτηση διαδικασίες, περαιτέρω δε καμία μεταβίβαση στοιχείων ή χρησιμοποίηση αυτών λαμβάνει χώρα.

+30 22870 22765

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ

Αδάμαντας, 84800, Μήλος, Έλλάδα

Κιν: +30 6977 19 13 08

tourlakiscar@gmail.com